Uygulanan program dinin, insan yaşamına anlam kazandıran, insanca yaşamasına yardımcı olan, insanların birbirlerini anlayabilmeleri için gerekli olan temel iletişim kodlarını bünyesinde taşıyan, Allah-insan, insan-insan ve insan-evren arasında olumlu ilişkiler kuran ve bu ilişkileri düzenleyen bir olgu olduğu bilgisini öğrencilere kazandırma üzerine yapılandırılır.