Türkçe derslerinde MEB öğretim programı doğrultusunda konunun özelliğine göre değişik ders işleme yöntemleri kullanılmaktadır. Öğrencilerin kendilerini zengin bir söz varlığı kullanarak ifade etmeleri, Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurmaları, okuma alışkanlığı kazanarak düşüncelerini serbestçe ve kendine özgü bir şekilde ifade etmeleri üzerinde durulur. Derslerimizde disiplinler arası geçişe de önem verilmektedir. Örneğin okutulan kitapları diğer derslerle ilişkilendirilmesine dikkat edilmektedir.

 

Ders saatleri içerisinde kitap okuma, dil bilgisi, yazılı anlatım, bireysel ve grup çalışmaları gibi etkinlikler yer almaktadır.