Tarsus SEV Ortaokulunda öğrenciler çeşitli kültür ve dillerin bir arada bulunduğu bir ortamda, zengin akademik ve ders dışı programlarla Atatürk ilke ve inkılâplarından ödün vermeden toplumsal, uluslar ve kültürler arası bilince sahip, çift dilli bireyler olarak yetişirler.


Okulumuzda öğrenim süreci, öğrenci merkezli ve beceri kazandırmaya yönelik planlanır ve olumlu bir öğrenme ortamı yaratılır. Öğrencilerin bilgiyi algılamanın yanında kalıcı kılmak adına bilgiyi yapılandırmalarına imkân tanıyacak öğretim metotları ve teknoloji olanakları kullanılarak ders planlamaları yapılır.