Sosyal Bilgiler programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

 

  • Sosyal bilgiler alanına giren tarih, coğrafya, vatandaşlık, iletişim ve sosyal antropoloji konularında temel bilgileri edinmek,
  • Edindiği bilgileri yaşam içinde etkin bir biçimde kullanmayı ve yorumlamayı öğrenmek,
  • Sosyal Bilgileri, sosyalleşme ve toplumsal yapıyı anlamlandırma süreçleri için bir yaşam kültürü olarak benimsemek,
  • Ülke ve dünya güncelini yorumlamayabilecek entelektüel merak, duyarlılık ve üretkenliğe sahip olmak,
  • Farlılıkların, hepimizin yarattığı dünya mirasının vazgeçilmez tatları olduğu bilinci edinmek,
  • Toplumsal ve tarihsel dönüşümlerin oluşumunda hepimizin az ya da çok rolü olduğunu ve bu anlamda hayatın yeniden üretilmesinde kişisel potansiyellerimizin taşıdığı önemi kavramak.