x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

      5. Sınıflar 


Bu sınıf kapsamında aşağıdaki konular ele alınır.

·        Grup, kurum ve kalabalık kavramlarının toplum içindeki yeri

·        Sorumluluk ve hak kavramının ayırt edilmesi

·        Ülkemizdeki doğal varlıklar ve tarihi eserler

·        Atatürk ilkeleri ile yapılan inkılapların bağdaştırılması

·        Atatürk inkılaplarından önceki dönem ile sonraki dönem arasındaki farkların anlaşılması

·        Yeryüzü şekillerini

·        Doğal afetler ve alınacak önlemler

·        Ülkemizde görülen iklimler

·        Ülkemizdeki ekonomik faaliyetler

·        Bilim adamları ve bilimin tarihsel süreci

·        Atatürk’ün ülkemizde bilim ve teknolojiye verdiği önem

·        Sivil toplum kuruluşları ve görevleri

·        Ulusal egemenlik sembollerimiz

·        Ülkemizdeki yönetim yapısı

·        Dünya çocukları ile ortak noktalarımız

Konuları işlenmektedir, bu konuların temel amacı çocukları toplum hayatına hazırlamak bilinçli ve haklarını arayan bir birey olarak yetiştirmektir,
aynı zamanda çocukların doğal afetlere karşı farkındalık kazanmış olmaları, bilimi fark edip sevmeleri, ülkelerinin yönetim yapısını anlamaları, dünyadaki tüm çocuklar ile
ortak paylaşım alanlarının fark edilmesi hedeflenmiştir.
 

 

 

 

 

 

6. Sınıflar

 

Bu sınıf kapsamında genel olarak aşağıdaki konular ele alınır:

 

 • Sosyal Bilimlerin ülkemizdeki gelişimi, temel kavramlar ve Mustafa Kemal Atatürk’ün bu konuda yapmış olduğu çalışmalar;
 • Dünyamızda yaşamı sağlayan coğrafi koşullar ve ilk uygarlıklar;
 • Türk Tarihinin başlangıç dönemleri;
 • Ülkemizin demografik, sosyal ve ekonomik yapısıyla dünyadaki yeri;
 • Demokrasi kavramı, yönetim sistemleri, ülkemizde demokrasinin gelişim süreci ve Mustafa Kemal Atatürk’ün demokrasiye verdiği önem;
 • Sosyal Bilim dallarının hayatımızdaki işlevi, yaşamımızın her kesitinde yer alan teknolojinin gelişimi ve kullanımı;

 

7. Sınıflar

 

Bu sınıf kapsamında genel olarak aşağıdaki konular ele alınır:

 

 • İletişimin önemi, sağlıklı iletişim kurmanın yolları, kitle iletişim araçlarının yaşamımızdaki yeri ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kitle iletişiyle ilgili yaptığı çalışmaları;
 • Göç kavramı ve nedenleri, nüfusun dağılımında etkili olan faktörler, sosyal devlet kavramı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu konuda yapmış olduğu çalışmalar;
 • Türklerin Anadolu’ya gelmeleri ve burada kurdukları ilk devletler, Osmanlı Tarihi ve Türk kültürünün Anadolu’ya yapmış olduğu katkılar;
 • Tüm insanlık için önem taşıyan önemli buluşların ortaya çıkışı ve yaşama katkısı;
 • Ülkemizde ve dünyada süregelen ekonomik yapılanma, buna dair önemli dönüm noktaları, hayatın tüm yönleriyle ilgili olan vakıf kavramı;
 • Demokrasi kavramı, ülkemizde demokrasiye geçiş aşamaları ve Mustafa Kemal Atatürk’ün demokratikleşme yolunda attığı adımlar;
 • Uluslararası ilişkiler, I. Dünya Savaşı, güncel küresel sorunlar ve bizlere düşen görevler ile dünya mirasının koruması yolunda atılması gereken adımlar;

 

8. Sınıflar

 

Bu sınıf kapsamında genel olarak aşağıdaki konular ele alınır:

 

 • Mustafa Kemal Atatürk’ün bir lider olarak tarih sahnesine çıkışında yaşadığı sosyal çevrenin, aldığı eğitimin, üstlendiği görevlerin ve kişilik özelliklerinin katkısı;
 • Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşı sürecindeki ve sonrasındaki dönemlerde durumu, ülkemizin işgaline karşı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen bağımsızlık savaşı örgütlenmesi;
 • Türk Bağımsızlık Savaşının cepheler dönemi, zaferimiz ve sonrasında yürütülen diplomatik süreç;
 • Bağımsızlığımızın kazanılmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Türk halkının yeni devleti yapılandırma ve çağa uydurma çabaları;
 • Türkiye Cumhuriyetinin temelleri ve yol haritası olarak Atatürk İlkeleri;
 • Cumhuriyetimizin savaş sonrası yıllarda uluslararası ilişkileri, savaş yıllarından kalan sorunların çözümü ve bir dış siyaset sistemi olarak “Yurtta Barış Dünyada Barış” prensibi;
 • Mustafa Kemal Atatürk sonrası ülkemizde ve dünyada gelişmeler, II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş yılları;