Tarsus SEV’li olmak, akademik ve sosyal olarak çok yönlü yetişmektir. Bilgiyi olduğu gibi kabul etmemek, sorgulamak, araştırmak, gözlem yapmak ve çıkarımda bulunmaktır. Özgüvenli olmak, kendini ifade etmekten çekinmemektir. Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, milli değerlere sahip, anadiline hâkim olmaktır. Topluma ve toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmak ve paylaşmayı bilmektir.

Tarsus  SEV’li olmak büyük ve köklü bir ailenin parçası olmaktır. Farklı kültürlerin zenginliğini tanırken, kendi kültürünü en iyi şekilde özümsemektir. Tarsus SEV’li olmak bireysel sorumluluklarını bilen, demokratik, Ulu Önder Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği çağdaş gençliğin üyesi olmaktır.