Matematik programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanması hedeflenir:

 

  • Matematiğe karşı olumlu tutum ve özgüven geliştirmek,
  • Matematiği hem kendi içinde hem de başka alanlarla ilişkilendirebilmek,
  • Matematikle ilgili düşünmeyi, genel problem çözme stratejilerini kavramak,
  • Matematik ve sanat ilişkisini kurarak estetik duygular geliştirmek.