“Çocukların merakı bilgi açlığından başka bir şey değildir…”
John Locke (İngiliz filozof)
 
 
İnsanı laboratuvarda mikro kozmosu keşfetmeye iten merak duygusu çocuklukta o kadar güçlüdür ki, doğru yönlendirirseniz gökkuşağı kadar renkli bir zihin elde edebilirsiniz.
 
Fen ve teknoloji gibi konular eğlenceli yöntemlerle anlatıldığında çocukların kolayca ilgisini çeker. Ortaokulda Fen ve Teknoloji dersi sınıf ve laboratuvarda çoklu medya araçlarıyla desteklenmiş olarak işlenir. Modeller, posterler, internet içerikleri, Akıllıtahta ve laboratuvardaki araçlar yardımıyla çocuklar bilimi deneyerek öğrenir. Dersler, öğrencilerin konuyu görsel, işitsel ve kinestetik (çoklu zekâ) olarak en kolay ve kalıcı şekilde anlamalarına olanak sağlayacak şekilde ele alınır.