Görsel Sanat Programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir:

• Duygu, düşünce, izlenim, algı ve yaratıcılıklarını estetik bir yolla ifade edebilmek.
• Yaratıcı düşünme ve üretim yeteneği kazanmak.
• Bakmak, görmek ve resmetmek arasındaki ilişkiyi kavramak.
• Kültür-sanat etkinliklerine ilgi duymak ve katılmak.
• Sanatsal bir bakış açısı geliştirmek.
• Sanat eserlerine değer vermek ve korumak.