• Akla ve bilime dayalı bir din anlayışını yerleştirmek.
• Demokratik ve lâik toplumun ihtiyaçlarına yanıt verecek öğretim programları uygulamak.
• Dinin bütünleştirici, huzur verici, barış ve hoşgörü sağlayıcı gücünü ortaya çıkarmak.
• Düşünen, sorgulayan, inancını aklıyla bütünleştiren, üretici, yaratıcı düşüncenin önemini kavrayan öğrenciler yetiştirilmesine hizmet edecek öğretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak.
• Yaratıcıdan sonra en yüce değerin insan olduğu bilincini uyandırmak ve kişisel gelişime önem vermek.
• Dinlerin doğal çevreyi korumadaki yaklaşımlarını ortaya koymak.
• Öğrenciye araştırma, kendinin öğretmeni olma, etkili öğrenme, verimli çalışabilme ve sorun çözebilme gibi tekniklerin de kazandırılmasını sağlamak.
• Doğruların eskisine oranla daha çabuk değiştiği günümüzde kendi doğrularını seçebilen, özgüven ve özdenetim becerisine sahip, duygularını kontrol edebilen, kendi kendini harekete geçirebilen bireyler yetiştirmek.