İkinci Yabancı Dil Programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenir;

 

  • İkinci yabancı dilde etkili iletişim kurmak,
  • Öğrendikleri dile ve kültüre olumlu duygular ve öğrenme hevesi ile yaklaşmak,
  • Dil öğreniminin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunun farkına varmak.

 

Belirtilen hedeflere ulaşırken öğrencilerin ders içi etkinliklere aktif katılımı, proje ve ödevleri tamamlamaları, yeni bir dili ve kültürü öğrenmeye açık ve sabırlı olmaları, öğrendiklerini pekiştirmek için tekrar etmeleri ve yabancı bir dilde düşünmeye çalışmaları öğrenme sürecini destekler.