Müzik programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri geliştirmeleri hedeflenir:
 
• Müziğin yaşamdaki yerini ve önemini kavramak,
• Kendini müzikle ifade etmek, müziği bir iletişim aracı olarak kullanmak,
• Müzik kültürü edinmek ve geliştirmek,
• Müziğin çok sesli ve kültürler ötesi bir sanat dalı olduğunu anlamak,
• Vokal ya da enstrümantal performans deneyimi edinmek,
• Müzik tarihi ve teorisi ile ilgili sağlam bir temel edinmek,
• Müzik eseri yaratma ve sergileme cesareti kazanmak.