Okul kulüpleri, hayatın provasının yapıldığı sahnelerdir.


Eğitim sisteminin temel amacı öğrenciyi yaşama hazırlamaktır. Sistem bu amaca öğrenciyi gerekli bilgiyle donatarak, yeteneklerini keşfetmesine ve geliştirmesine yardım ederek ulaşır. Eğitim yaşamı boyunca yapılan sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları ise öğrencinin bilgilerini deneyime dönüştürmesine olanak tanır.

Kulüplerimizin bazıları dönemlik bazıları ise yıl boyu süren çalışmaları kapsar.

Kulüp listelerini hazırlamasından sonra okulun ikinci haftası kulüp çalışmaları başlar. Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri destekleyici kulüplerin açılması dikkate alınır.