Fen ve Teknoloji derslerinde temel olarak Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programı izlenir. Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının vizyonu; bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesidir. Okulumuzda, fen ve teknoloji okuryazarlığını geliştirmek için program uygulanırken öğrencilerin araştırma, sorgulama, problem çözme ve karar verme süreçlerine katılmasını sağlayacak çeşitli etkinlikler kullanılır.

 

4, 5 ve 6. sınıflardaki öğrencilerimiz İngilizce Fen ve Teknoloji dersinde terminolojiyi öğrenir.

 

Öğrencilerimiz program dahilinde bilimsel metotları uygulama, deneyler, gözlemler yapma, ulusal turnuvalara, bilim şenliklerine katılma gibi çeşitli etkinliklerle bilgiyi kendilerinin yapılandırmalarını ve değerlendirmelerini sağlayan bireysel veya grup çalışmaları gerçekleştirir.