Tarsus SEVde Türkçe dersi kişisel, toplumsal ve akademik hedefleri kapsar.

 

Türkçe programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir;

 

 • Okuduğunu ve öğrenmeye çalıştığını anlama, sıralayabilme,
 • Öğrendiklerini sınıflayıp aralarında ilişki kurabilme,
 • Eleştirel düşünme; okuduğunu, öğrendiğini sorgulayabilme,
 • Analiz-sentez yapma ve değerlendirme yeteneklerini geliştirme,
 • Bilgiyi araştırıp, keşfetmekten zevk alma,
 • Öğrendiklerini yorumlayıp zihninde yeniden yapılandırma,
 • Sağlıklı ve doğru iletişim kurabilme,
 • İşbirliği yapma ve girişimcilik özelliklerini geliştirme,
 • Anadilini doğru ve etkili kullanabilme,
 • Haklarını ve sorumluluklarını bilerek çevresiyle uyumlu yaşama,
 • Yaşadığı toplumun gerçeklerinin yanında evrensel değerlere saygılı ve evrensel düşünebilen bir birey olma,
 • Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan, bilgi teknolojilerini kullanan, üreten ve geleceğini yönlendirebilen bir erişkin olma yolunda yürümeleri.