• Öğrencilerin dil edimi sürecine başlayabilmeleri için özgün dil ortamına tabi tutulmaları
  • Öğrencilere ikinci bir dili öğrenmenin olumlu deneyimini yaşatmak
  • Öğrencilere başarı kazandıracak öğrenme stratejileri kazandırmak
  • Sözlü ve yazılı dil içeriklerini kavrayabilmek ve özgüven, akıcılık ve doğallık içinde iletişim kurabilmek