x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

Disiplinlerarası Çalışma: 
 
Öğrenciler için bilgi eğer anlamlıysa, transfer edilebilir ise ve yaşamla bağlantısı kurulmuş ise kalıcılığını korur.  Bu nedenle disiplinlerarası çalışmalar önem taşır.  Disiplinlerarası çalışmaların uygulandığı bir diğer alan ise, okul projeleridir.  Bu projeler, tüm öğrencilerin katıldığı ve birçok ders öğretmeninin bir arada çalıştığı projelerdir.
 
 
Bilgisayar Destekli Eğitim:  
 
Okulumuzda teknoloji,  farklı öğrenme tarzlarına sahip olan öğrencilere olanak sağlamak ve derslerde verilen bilgileri interaktif şekilde tekrar ederek kalıcı kılmak amacı ile uygulanır. Bilişim Teknolojileri programımız, çağımız öğrencisinin bilgisayara olan ilgisini olumlu bir öğrenme sürecine döndürmek üzere yapılandırılmıştır. Bilgisayar destekli eğitimde, işlenen konulara paralel olarak öğretmenlerimiz tarafından çeşitli yazılımlar, bazı ulusal ve uluslararası akademik web siteleri kullanılır. Bu programın uygulanması binamızda ve kütüphanelerimizde  gelişmiş olanaklarla donatılmış bilgisayar laboratuvarlarımız vardır.  
 
 
Kütüphane Dersleri:
 
Öğrencilerimizin tüm derslerde yapacakları kütüphane çalışmaları, öğretim yılı başında planlanır.  Bu plan dâhilinde, öğrenciler, öğretmenlerinin önceden hazırlamış oldukları yönergeler yardımıyla, ders öğretmenlerinin yanı sıra kütüphane görevlilerimizin de rehberliğiyle kütüphanede araştırma çalışması yaparlar.  Bu çalışmalarla öğrencilerimize doğru bilgiye kısa sürede ulaşma becerisinin kazandırılması hedeflenmiştir.
 
 
Okuma Programı:
 
İngilizce okuma programının yanı sıra, 1-8. sınıflarımızda yürütülen bu program ile öğrencilerimize kitapların büyülü dünyasını tanıtmak, onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuma becerilerini geliştirmede onlara destek olmak hedeflenmektedir.
 
Her öğretim yılı başında, her seviye için belirlenen kitaplar, her öğrenci tarafından alınır.  Yıl boyunca bu kitaplar Türkçe dersleri içerisinde farklı etkinliklerle ele alınır ve her yönüyle incelenir.  Böylelikle öğrencilerimizin okuduğunu anlayan, fikir üreten, eleştirel bakabilen, tartışan, ön bilgileri ile okudukları arasında ilişkiler kuran ve yeni anlamlara ulaşan okuyucular olmaları için destek verilmektedir.  Okuma Programı kütüphane dersleri ile desteklenir.
 
 
Etüt Programları:
 
Öğrencilerimize bireysel ihtiyaçlarına yönelik hizmet verebilmek için okul idaresi tarafından belirlenen ve ilan edilen günlerde “Etüd Çalışması” yapılmaktadır. Bu programın amacı, öğrencilerin ihtiyaç duydukları konularda destek vermeyi sağlamaktır.  Bu çalışmalara katılacak öğrenciler, değerlendirme sonuçları ve gözlemlere dayanarak öğretmenleri tarafından belirlenir.  Yapılan deneme sınavı sonuçlarına göre de etüd programına katılacak öğrencilerimiz belirlenirken, yine deneme sınavı sonuçlarına göre zaman zaman çalışma grupları oluşturularak da öğrencilerimiz akademik olarak desteklenmektedir.
 
 
Düşünme Becerileri Eğitimi:
 
Okulumuzda düşünme becerileri dersi  K-5.sınıflar düzeyinde yürütülmektedir. Mind Lab metodolojisinin kullanıldığı  bu derslerin amacı, öğrencilerimizin düşünme becerilerinin yanı sıra  temel yaşam becerilerinin de gelişimini desteklemek, onların kendi potansiyellerinin farkında, bilinçli bireyler olmaları yönünde gelişimlerini sağlamaktır.