Özel Tarsus SEV İlköğretim Kurumları’nın misyonu, kişisel, toplumsal sorumluluk taşıyan, çevre bilincine sahip, özgüvenli, İngilizce’ ye ana dili kadar hakim, öğrenmekten yaşam boyu kopmayan, etkili iletişim kurabilen, her yönüyle nitelikli bir yaşam süren, ülkesine ve insanlığa hizmet için gereken beceri, tutum ve sorumlulukları edinmiş bireyler yetiştirmektir.

Anasınıfından 4. Sınıfa kadar olan öğrencilerimiz, sınıf öğretmenleriyle girdikleri derslerin dışında alanında uzman öğretmenlerden oluşan müzik, görsel sanatlar  satranç, bilgisayar ,beden eğitimi, yaratıcı drama ve İngilizce dersleriyle misyonumuzu gerçekleştirmeye yönelik çalışmalara katılırlar.

Okulumuzda öğrenim süreci, öğrenci merkezli ve beceri kazandırmaya yönelik planlanır ve olumlu bir öğrenme ortamı yaratılır. Öğrencilerin bilgiyi algılamanın yanında kalıcı kılmak adına bilgiyi yapılandırmalarına imkân tanıyacak öğretim metotları ve teknoloji olanakları kullanılarak ders planlamaları yapılır.