Fen ve Teknoloji programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmesi hedeflenir:
 
  • Bilimsel metotları öğrenmek ve kullanmak,
  • Hipotez kurmak, gözlem yapmak, veri toplamak, verileri yorumlamak ve bulguları sunmak,
  • Deneysel ölçütleri, mantıksal düşünmeyi ve sürekli sorgulamayı temel alan bir araştırma ve düşünme alışkanlığı geliştirmek,
  • Fen ve teknolojinin doğasını; fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimi anlamak.