Tarsus SEV İlkokulu Öğrenci Birliği, öğrencilerin özgüvenlerini ve liderlik becerilerini geliştirmek amacı ile kurulmuştur.

 

Birliğin hedefi demokratik sistemin işleyişini öğretmek ve yaşatmaktır. Demokratik sürecin gereği olan tüm adımlardan geçilerek gerçekleştirilen Öğrenci Birliği seçimleri, öğrencilerimize erken yaştan başlayarak sorumluluk alma bilincini öğretir. Ayrıca öğrencilerin okul hayatına aktif olarak katılmalarını sağlar.

 

Öğrenciler bu birlik aracılığıyla kendi fikirlerini duyurur ve gerçekleşmesi için olanak sağlar. Öğrenci Birliği, okulun 2-4. sınıf öğrencileri tarafından seçilen bir başkan ve sınıf temsilcilerinden oluşur.