Eğitimin temel amacı, dersleri araç olarak kullanıp, bireyin çok yönlü gelişimini sağlamaktır. Her ders bireyi, farklı bir açıdan geliştirmeyi sağlayarak, bireyin çok yönlü gelişimine katkı getirir. Bu açıdan, satranç programının temel amacı satranç öğretmek değildir. Satranç programın temel amacı, diğer derslerde olduğu gibi satranç yoluyla bireyin zihinsel ve duyuşsal çok yönlü gelişimine yardımcı olmaktır.