‘’Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir.’’

                                                                                                 Edgar DEGAS

 

HEDEFLER

·         Türk Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda güzel sanatlarla ilgili bilgileri kazandırabilme,

·         Sanatı görsel bir iletişim formu olarak kullanmada ve değerlendirmede güven ve yeterlilik kazanmaları için öğrencilerin görsel okur-yazarlığını sağlayabilme

·         Sanatsal yaratıcılığı geliştirebilme

·         Her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışlar geliştirebilme

·         Düşünceleri gerçekleştirebilmek ve sanat eserlerini üretebilmek amacıyla, bireysel anlayış ve teknik yeteneklerini geliştirebilme

·         Estetik duyguların geliştirilmesi yoluyla, sanat ve tasarımla ilgili olarak bilinçli estetik hükümler vermelerini sağlayabilme,

·         Özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitelerini geliştirebilme,

·         Düzensizliklerden rahatsız olmasını ve çevresini güzelleştirmesini sağlayacak estetik kişilik kazandırabilme,

·         Sanat yoluyla ifade imkanı vererek ruh sağlığına yardımcı olabilme,

·         Öğrencilerin kendilerini ispatlamalarına ve kendilerini bulmalarına imkan tanıyabilme,

·         Öğrencilerin hayatları boyunca sanat yapan üreticiler veya sanatı bilinçli izleyen tüketiciler olarak içinde yaşadıkları kültüre katkılarını sağlayabilme,

·         Bireysel veya gurup çalışmalarında sorumluluk ve işbirliği, dayanışma anlayışını; birbirleri arasında sevgi, sayı ve yardımlaşma gibi duygu ve davranışları geliştirebilme,

·         Sanatın özgünlük olduğunu ve hayata olan katkısını kavrayabilme,

·         Sanatsal yaratma hazzını duymasını ve sanatçıyı takdir etmesini sağlayabilme,

·         Biçimsel anlatımla ilgili teknik bilgi ve beceriler kazandırabilme,

·         Tasarıma yönelik hayal gücünü geliştirebilme,

·         Tarihi ören yerlerini, anıtları, müzeleri, sanat galerilerini, atölyelerini ve tasarın stüdyolarını tanıyarak, kültür ve tabiat varlıklarına sahip çıkabilme.