Müzik programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri geliştirmeleri hedeflenir:
 
Müziğin yaşamdaki yerini ve önemini kavramak,
Kendini müzikle ifade etmek, müziği bir iletişim aracı olarak kullanmak,
Müzik kültürü edinmek ve geliştirmek,
Müziğin çok sesli ve kültürler ötesi bir sanat dalı olduğunu anlamak,
Vokal ya da enstrümantal performans deneyimi edinmek,
Müzik tarihi ve teorisi ile ilgili sağlam bir temel edinmek,
Müzik eseri yaratma ve sergileme cesareti kazanmak.