Drama yoluyla sanatsal, kültürel eğitim verilmesi,
Öğrencide sanat eğitimi ve kültürel birikim sağlanması,
Dramanın öğrencinin yaratıcılığını geliştirmesi,
Sosyalleşmeyi ve sosyal öğrenme sürecini desteklemesi,
Kişiliğini güçlendirmesi ve açık bir kimlik kazandırması,
 
temel hedefleri arasında yer almaktadır.