Bilişim Teknolojileri dersi ile öğrencilerin yaşamları boyunca karşılaşacakları problemleri en kısa süre içersinde ve etkin bir şekilde çözebilme, problemleri çözüme kavuşturabilmek amacıyla ihtiyaç duydukları ham bilgileri toplayıp amaçları doğrultusunda analiz edebilme, problem çözme sürecinde bilgisayar ve diğer bilgi-iletişim teknolojilerini kullanabilme, kompütasyonel düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirme, elde ettikleri bilgiyi eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme, dijital vatandaşlık sorumluluklarının bilincini özümseme olarak sınıflanabilir.