ETKİNLİKLER

 

·         Sanatsal değerlerin farkındalığını kazanmaya yönelik estetik anlayışlarını geliştirebilecek çalışmalar yaparaklır.

·          Görsel sanatlarda kullanılan çeşitli  yöntem ve teknikler ile  İki ve üç boyutlu tasarım  uygulamaları gerçekleştirlir.

·         Kültür  bilinci  oluşturabilecek geziler düzenlenir.

·         Yaş düzeyine göre sanat akımlarından   ve öncüleri hakkında genel bilgi  edinimi sağlanır.

·         Anasınıfından   başlayarak  uluslararası ve ulusal sanat  yarışmalarına istek ve  katılım  desteklenir.