PROJELER 
 
Öğrencilerimizin grup halinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yaptıkları çalışmalardır. Konuları öğrencilerin ilgi alanları ve sınıf seviyelerine göre farklılık gösteren bu projeler araştırmaya dayanır . Bu çalışmadaki  amaç,  öğrencilerin verilen bir zaman diliminde, belli bir yönergeyi izleyerek bir ürün ortaya çıkarmaları için bilgi kaynaklarını etkin kullanma becerisini kazanmalarıdır. Böylece öğrencilerimiz derslerde öğrendikleri bilgileri yaşama aktarmanın yolları ve bu bilgilerin yaşamdaki değeri konularında farkındalık kazanacaklardır.
 
 
DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR
 
Dersler arasında bütünsellik sağlamak amacıyla, eğitim ve öğretim yılı başında farklı derslerin (uygun konularda) birbirleriyle ortak planlamalar yapmaları sağlanır ve yıllık planlara yerleştirilir. Yıl içinde bu programa uygun çalışmalar sürdürülür. Öğrenciler için bilgi eğer anlamlıysa, transfer edilebilir ise, yaşandıysa ve gerçek hayatla bağlantısı kurulmuş ise kalıcılığını korur. Bu nedenle disiplinlerarası çalışmalar önem taşır.
 
 
ÜRÜN DOSYASI ( PORTFOLYO)
 
Portfolyo, öğrencinin dil, matematik , fen ve sosyal bilimler, bilişim ve sanat  alanlarındaki gelişimini çeşitlendirilmiş çalışmalar üzerinden gösteren bir paylaşım etkinliğidir. Portfolyoda öğrencinin ileri düzeyde çalışmalarından, uygulama seviyesinde çalışmalara kadar farklı seviyelerde birçok çalışma yer alabilir.
 
Öğrencilerimizin portfolyoları onların öğrenim süreci içinde, harcadıkları çabayı,  geçirdikleri evreleri ve ilgi alanlarını yansıtır. Portfolyo çalışmalarımız, öğrencinin kendini ve ailenin de çocuğunu tanımasına olanak sağlar.
 
 
EĞİTİM GEZİLERİMİZ
 
Öğrencilerimizin gözlemleyerek ve inceleyerek öğrenmelerine olanak vermek için birçok eğitim gezilerimiz  vardır. Belli kazanımlar için planlanmış eğitim gezileri, konuların daha iyi kavranmasını ve bilginin anlamlı hale gelmesini sağlarlar.