Dördüncü Sınıf öğretim programı oldukça yoğundur. Programın etkin şekilde sürmesi için interaktif öğrenim araç ve yöntemleri kullanılır, internet, slayt gösterileri ve Akıllıtahta sınıf içinde kullanılan önemli yardımcı araçlardır. Dersler ünite ile ilgili geziler ve oyunlar gibi sınıf dışı etkinliklerle desteklenir, öğrencilerin yaşayarak ve zevk alarak öğrenmeleri amaçlanır.PROGRAM


• Laik, Atatürk ilkelerine ve ulusal kültürüne bağlı,
• Kendine güvenen, sormaktan, sorgulamaktan, düşüncesini ifade etmekten çekinmeyen,
• Eleştirel düşünme alışkanlığı edinmiş,
• İşbirliği yapan, takım ruhu taşıyan, kararlara katılan ve sorumluluk alan,
• Başarma istek ve inancına sahip,
• Herkesi din, dil, ırk farkı gözetmeksizin seven, çevreyi ve doğayı koruyan bireyler yetiştirmektir.