Tarsus SEV’de Psikolojik Danışma Servisi çalışmalarını, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yönetmeliği ve okul hedeflerinde tanımlanmış olan ilkelere uygun olarak yürütür. Servis aşağıda özetlenen eğitsel, kişisel-sosyal alanlarında hizmet verir:


• Bireysel danışmanlık,
• Grup rehberliği,
• Gezi ve inceleme,
• Veli-öğretmen toplantıları,
• Rehberlik saatlerinin planlanıp yürütülmesi,
• Test, envanter, anket uygulamaları,
 

Çocuk psikolojisi alanında yapılan güncel araştırmalar rehber psikologlar için önemli bilgi kaynaklarıdır. Danışmanlar bilişim teknolojisinin olanaklarından yararlanarak alanlarındaki gelişmeleri yakından izler.

 

Serviste yapılan tüm çalışmalar okul yönetimi, öğretmen ve ailelerle işbirliği içinde, gizlilik ve gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülür.