Görsel Sanatlar Programının hedefi; öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak, dersi severek işlemelerini sağlamak ve çeşitli resim tekniklerini öğretmektir.