Anaokulunda öğrencilerin, duygu ve düşüncelerin görsel sanatlar yoluyla nasıl ifade edilebildiğini öğrenmeleri üzerinde durulur. Öğrencilere yaptıkları görsel sanat çalışmasının değerli olduğu fark ettirilir. Öğrencilerin çalışmalarını ortaya koyarken hikâyelerden, oyunlardan, olaylardan yararlanmaları sağlanır.  Öğrencinin sanatsal çalışmalar yapma, sanat hakkında bilgi sahibi olma, sanat yapıtlarını ve sanatçıları tanıma özelliği kazandırır.  Okul öncesinde sanat dersleri, öğrencinin yaratıcılığını geliştirir. Okulumuzda okul öncesi sanat eğitimi dersleri, öğrencinin duyularını ve görsel algılarını geliştirici, farklı materyaller kullanabileceği, özgün bir atölye ortamında yapılmaktadır.