Konular yaş düzeyine uygun teknikler ile başlayıp kullanılan yüzeylerin büyüklüğü ve malzemelerin özellikleri yıl içinde değişiklik göstererek ilerler. Teknikler de buna paralel değişip bir üst sınıfın beceri düzeyini yakalayabilecek şekilde hazırlanır. Tanıdıkları her yeni malzeme ve teknikle yaratıcılıklarının farklı bir yönünü keşfetmeye cesaretlendirilirler.