Anasınıfını programının amacı; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini ve iyi alışkanlıklar edinmelerini sağlamaktır. Öz-bakımla ilgili alışkanlıkların ailede verildiği ön kabulüyle çocukların anasınıflarında aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenir:
 
• Özgüven edinmek ve ötekinin varlığını kabul etmek,
• Konuşma cesaretini ve dinleme nezaketini edinmek,
• Sosyal ilişkilerinde dostça davranmak, paylaşımcı ve uzlaşmacı bir tavır sergilemek,
• Zamanı doğru kullanabilmek,
• Sorumluluk üstlenmeye gönüllü olmak,
• Okuldaki düzen ve disiplini sağlayan kuralları benimsemek ve uymak,
• Doğaya ve çevreye duyarlı olmak
• Ailesinin ve okulun kendisine sunduğu olanakları verimli bir şekilde kullanmak,
• Öğrenci olarak, planlı ve programlı çalışma sorumluluğunun bilincinde olmak,
• Okul ortamına uygun bir şekilde giyinmek, öz bakımına önem vermek, sağlık ve hijyen kurallarına uymak
• Eğitim-öğretim ortamındaki kullanıma sunulmuş araç-gereç ve eşyanın korunmasına özen göstermek,
• Bayrak Töreni ve diğer törenlerde kurallara uygun davranmak, bütün davranışları ile örnek bir öğrenci olacağının farkında olup olumlu davranışlar göstermek