Dil edimi için öğrenciler çeşitli dinleme ve konuşma etkinliklerinde, Big Book (resimli büyük hikaye kitabı) keşiflerinde bulunurlar, resim ve elişi, hikaye saati, şarkılar, oyunlar ve yaratıcı drama çalışmaları yaparlar. Kelimeleri resimlerle, objelerle ve hareketlerle eşleştirebilir, kelime dağarcıklarını geliştirirler. Duygu ve düşüncelerini ifade etmek için sözlü dil kullanımı teşvik edilir.