x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
1881
Mustafa’nın Selanik’te dünyaya gelmesi.
 
1893
Mustafa Selanik’teki Askeri Hazırlık Okuluna başlar ve burada öğretmeni tarafından kendisine ikinci ismi "Kemal" verilir.
 
1895
Mustafa Kemal Manastırdaki Askeri Liseye başlar.
 
1899
Mustafa Kemal İstanbul’da Harbiye’nin hazırlık sınıfına başlar.
 
1902
Mustafa Kemal Harbiye’den mezun olur ve buradan sonra Harp Akademisine devam eder.
 
11.01.1905
Mustafa Kemal Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olur ve Şam’da bulunan Beşinci Orduda görev almak üzere Şam’a gönderilir
 
01.10.1906
Mustafa Kemal ve arkadaşları Şam’da "Vatan ve Hürriyet" adıyla gizli bir dernek kurarlar.
 
01.09.1907
Mustafa Kemal Üçüncü Orduya tayin edilir ve Selanik’e gönderilir.
 
13.09.1911
Mustafa Kemal İstanbul’daki Genel Kurmaya tayin edilir.
 
09.01.1912
Mustafa Kemal Libya’daki Tobruk taarruzunu başarılı bir şekilde yönetir.
 
25.11.1912
Mustafa Kemal Hareket Başkanı olarak Akdeniz Boğazları özel Kuvvetlerine atanır.
 
27.10.1913
Mustafa Kemal Sofya’ya Askeri Ataşe olarak atanır.
 
25.04.1915
İttifak Devletleri Arıburnuna çıkarma yaparlar ve Mustafa Kemal Tümeni ile ilerlemelerini durdurur.
 
09.08.1915
Mustafa Kemal Anafartalar Grup Kumandanlığına getirilir.
 
01.04.1916
Mustafa Kemal Tuğgeneralliğe terfi eder.
 
6-7 Ağustos 1916
Mustafa Kemal Bitlis ve Muş’u düşmandan geri alır.
 
31.10.1918
Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olur.
 
30.04.1919
Mustafa Kemal Erzurum’da bulunan Dokuzuncu Orduya geniş yetkilerle Müfettiş olarak atanır.
 
16.05.1919
Mustafa Kemal İstanbul’u terkeder.
 
19.05.1919
Mustafa Kemal Samsun’a ayak basar.
 
08.07.1919
Mustafa Kemal gerek Üçüncü Ordu Müfettişliği görevinden gerekse ordudan istifa eder.
 
23.07.1919
Mustafa Kemal Erzurum Kongresi Başkanlığına getirilir.
 
04.09.1919
Mustafa Kemal Sivas Kongresi Başkanlığına getirilir.
 
27.12.1919
Mustafa Kemal İcra Heyeti ile Ankara’ya gelir.
 
23.04.1920
Mustafa Kemal Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisini açar.
 
11.05.1920
Mustafa Kemal İstanbul hükümeti tarafından ölüme mahkum edilir.
 
05.08.1921
Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi tarafından Başkumandan olarak atanır.
 
23.08.1921
Türk birliklerinin Mustafa Kemal tarafından yönetildiği Sakarya savaşı başlar.
 
19.09.1921
Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal’e Mareşal rütbesi ile Gazi unvanını verir.
 
26.08.1922
Gazi Mustafa Kemal Büyük Taarruzu Kocatepe’den yönetmeye başlar.
 
30.08.1922
Gazi Mustafa Kemal Paşa Dumlupınar savaşını kazanır.
 
10.09.1922
Gazi Mustafa Kemal İzmir’e girer.
 
01.11.1922
Büyük Millet Meclisi, Gazi Mustafa Kemal’in Hilafetin kaldırılması Yönündeki önerisini kabul eder.
 
14.01.1923
Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım İzmir’de vefat eder.
 
29.10.1923
Türkiye Cumhuriyetinin ilan edilmesi ve Gazi Mustafa Kemal’in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.
 
24.08.1924
Gazi Mustafa Kemal İstanbul Sarayburnu’nda ilk kez şapka giyer.
 
09.08.1928
Gazi Mustafa Kemal Sarayburnu’nda yeni Türk Alfabesi ile ilgili konuşma yapar.
 
12.04.1931
Gazi Mustafa Kemal Türk Tarih Kurumunu kurar.
 
12.07.1932
Gazi Mustafa Kemal Türk Dil Kurumunu kurar.
 
16.06.1934
Büyük Millet Meclisi bir yasa geçirerek Gazi Mustafa Kemal’e "Atatürk" soyadını verme kararı alır.
 
10.11.1938
Atatürk vefat eder.