Fen Dersinde Elektrik Deneyleri

 

5. sınıflar Fen Bilimleri dersinde ampul parlaklığını etkileyen faktörleri bulmak için iş başına geçtiler. Öğrenciler laboratuvarımızda gruplar oluşturdular ve ampul parlaklığını etkileyen faktörleri keşfettiler. Hipotezlerini test etmek için deney düzeneklerini kurdular ve bağımsız, bağımlı ve kontrollü değişkenlerini ayarladılar. Ampul ve pil sayısını değiştirerek ampul parlaklığının değiştiğini gözlemlediler. Bu etkinlik ile öğrenciler derste öğrenilen bilgileri deneyerek keyifli bir şekilde keşfettiler, gözlemlediler ve öğrendiler.