• Drama yoluyla sanatsal, kültürel eğitim verilmesi,
  • Öğrencide sanat eğitimi ve kültürel birikim sağlanması,
  • Dramanın öğrencinin yaratıcılığını geliştirmesi,
  • Sosyalleşmeyi ve sosyal öğrenme sürecini desteklemesi,
  • Kişiliğini güçlendirmesi ve açık bir kimlik kazandırması,

temel hedefleri arasında yer almaktadır.