Okulumuzda bütünsel öğretimin olabilmesi için disiplinler arası çalışmalara önem verilir ve her seviyede bu tür çalışmalar planlanır. Yaratıcı Drama dersi bu tür çalışmalara konu ile ilgili etkinlikler ile destek verir.