Özel Tarsus SEV Ortaokulunda, öğrencilerimizin düşünen, araştıran, üreten bireyler olarak yetiştirilmesi önceliğimizdir. Okulumuzda öğrencilerimizin eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi bilişsel, duyuşsal, psikomotor alanlardaki becerilerini kullanmalarına, geliştirmelerine ve bir ürün ortaya koymalarına olanak sağlayan etkinlikler ve ortamlar oluşturulur. Proje sergileri ve sunumlar öğrencilerimizin değişik çalışmalarını sergilemeleri, arkadaşları ve aileleri ile paylaşmaları, ürünleri ile gurur duymaları için oluşturulan etkinliklerdir.