x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

 

Disiplinler arası Çalışma

Her eğitim ve öğretim yılı başında, öğrencilere bütünsel bir öğretim ortamı sağlamak üzere dersler arasında, uygun konularda birbirleriyle ortak planlamalar yapmaları sağlanır ve yıllık planlara yerleştirilir. Yıl içinde bu programa uygun çalışmalar yürütülür. Öğrenciler için bilgi eğer anlamlıysa, transfer edilebilir ise ve yaşamla bağlantısı kurulmuş ise kalıcılığını korur. Bu nedenle disiplinler arası çalışmalar önem taşır. Disiplinlerarası çalışmaların uygulandığı bir diğer alan ise, okul projeleridir. Bu projeler, tüm öğrencilerin katıldığı ve birçok ders öğretmeninin bir arada çalıştığı projelerdir.

 

Bilgisayar Destekli Eğitim

Okulumuzda bilişim teknolojileri dersi yanı sıra “Bilgisayar Destekli Eğitim”, iPad ve tablet kullanılarak tüm öğretmenlerimiz tarafından uygulanmaktadır. Teknoloji kullanılarak farklı öğrenme tarzlarına sahip olan öğrencilere olanak sağlamak ve derslerde verilen bilgileri interaktif şekilde tekrar ederek kalıcı kılmak amacı ile uygulanır. Bilişim Teknolojileri programımız, çağımız öğrencisinin bilgisayara olan ilgisini olumlu bir öğrenme sürecine döndürmek üzere yapılandırılmıştır. Bilgisayar destekli eğitimde, işlenen konulara paralel olarak öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan programlar, çeşitli yazılımlar (scratch, code org, google blocky, ...) bazı ulusal ve uluslararası akademik web siteleri kullanılır. Bu programın uygulanması için gelişmiş olanaklarla donatılmış bilgisayar laboratuvarımız vardır. Bilgisayar destekli eğitim ders saati, sene başında öğretmenlerimizin ders programlarına yerleştirilir.

 

 

Bilişim Teknolojilerinin (IT) Eğitime Entegrasyonu Çalışmaları (iPad Projesi)

 

Okulumuzun eğitim felsefesi öğrencilerimizi içinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarına göre yetiştirmek; bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmektir. İçinde bulunduğumuz bilişim çağı, öğrencilerimize dijital dünyada gerekli olan kullanım becerileri kazandırmak için teknolojiyi eğitim ve öğretimimizin bir parçası haline getirmeyi kaçınılmaz kılmaktadır.

Bu hedefe yönelik olarak, mevcut bilgisayar laboratuvarlarımıza, bilgisayar derslerimiz ve bilgisayar destekli eğitim programımıza ek olarak iPadlerin kullanımı da etkin olarak çalışmalarımızda yer almaktadır. Burada amacımız teknolojiyi bir öğrenme ve uygulama aracı haline getirmek; öğrencilerimizin bireysel hızlarına ve ilgi alanlarına göre bağımsız çalışmalar yapabilecekleri öğrenme ortamlarını zenginleştirmektir. Dijital çağın gençleri olarak teknolojiyi oyun oynama dışında, araştırma ve üretim yapma amaçlı olarak da kullanma becerilerinin gelişmesini sağlamaktır. A-4 sınıflarımızda iPad sınıf setleri kullanılmaktadır.

 

 

STEM

 

Okulumuzda 3. ve 4. Sınıflarda STEM dersleri yapılmaktadır. Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin birleşiminden oluşan bir eğitim yaklaşımıdır. “STEM” küçük

yaşlarda sahip olunan “yaratıcılığı” kullanarak ve bunu destekleyerek problem odaklı çalışmaya, öğrencilerdeki “merak” duygusundan yola çıkarak gerçek hayattaki problemlere çözümler bulmaya odaklı bir sistemdir. Farklı derslerde edindiği bilgileri gerçek hayatta uygulamasına olanak sağlayacak bir projedir. Derslerimizde ayrıca “Maker Hareketi”ne uygun

dersler yapılmaktadır. Maker Hareketi (Maker Movement), Teknoloji ile “kendin yap” (D.I.Y.) kültürünün birleşmesinden oluşan ve dünyada hızla yayılan bir bir akımdır. “Herkes bir şeyler üretebilir/üretmelidir.” felsefesini taşıyan Maker Hareketi’nde rekabet yerine paylaşım, para yerine yetenek, yoğun ezber bilgi yerine deneyim vardır. Derslerimizde

kompütasyonel düşünme, muhakeme yeteneği ve algoritmik bilince yönelik çalışmalar ile farklı iPad uygulamaları da

yapılmaktadır. Bu şekilde öğrencilerimiz iPad cihazlarını sadece oyun oynanan cihazlar olarak görmelerinin önüne geçmek de amaçlanmaktadır. IMac’ten 3D yazıcıya, Arduino elektronik kartlardan Little Bits setlerine, Fishertechnic’ten Kapla’ya laboratuvar envanterimizde yüzün üzerinde materyal kullanılmaktadır. Amacımız öğrencilerimizin yaratıcılıklarının teşvik edilmesi ve çocukların kendi hızında ilerlemesine önem verilmesi ve bununla birlikte inovatif düşünmelerinin, problem çözme becerilerinin, 21.yüzyıl becerilerinin desteklenerek üretime teşvik edilmeleridir. Öğrencilerimiz kendilerini bu

laboratuvarda çalışırken birer küçük mühendis gibi adlandırıyorlar.

 

Kütüphane Dersleri

 

Öğrencilerimizin tüm derslerde yapacakları kütüphane çalışmaları, öğretim yılı başında planlanır. Bu plan dâhilinde, öğrenciler, öğretmenlerinin önceden hazırlamış oldukları yönergeler yardımıyla, ders öğretmenlerinin yanı sıra kütüphane görevlimizin de rehberliğiyle kütüphanede araştırma çalışması yaparlar. Bu çalışmalarla öğrencilerimize doğru bilgiye kısa sürede ulaşma becerisinin kazandırılması hedeflenmiştir.

 

Okuma Programı

 

İngilizce okuma programının yanı sıra, 1-4. sınıflarımızda yürütülen okuma programı ile öğrencilerimize kitapların büyülü dünyasını tanıtmak, onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuma becerilerini geliştirmede onlara destek olmak hedeflenmektedir.

 

Her öğretim yılı başında, her seviye için belirlenen kitaplar, her öğrenci tarafından alınır. Yıl boyunca bu kitaplar Türkçe dersleri içerisinde farklı etkinliklerle ele alınır ve her yönüyle incelenir. Böylelikle öğrencilerimizin okuduğunu anlayan, fikir üreten, eleştirel bakabilen, tartışan, ön bilgileri ile okudukları arasında ilişkiler kuran ve yeni anlamlara ulaşan okuyucular olmaları için destek verilmektedir. Okuma Programı kütüphane dersleri ile desteklenir.

 

 

 

Etüt Çalışması

 

Özel Tarsus SEV İlkokulunda öğrencilerin akademik yönden bireysel gelişimleri önemlidir. Bu nedenle öğrencilerimize bireysel ihtiyaçlarına yönelik hizmet verebilmek için gerekli durumlarda okul idaresi tarafından belirlenen ve ilan edilen günlerde “Etüt Çalışması” yapılmaktadır. Bu programın amacı, öğrencilerin ihtiyaç duydukları konularda destek vermeyi sağlamaktı. Etüt günlerinde öğrenciler ihtiyaç alanlarına uygun olarak gruplara ayrılır ve eksik konularını tamamlamak üzere etüte alınırlar. Yine öğrenciler İngilizce dersi için de ihtiyaçlarına yönelik etüte alınırlar.

 

Bireysel Akademik Gelişim Tabloları

 

Her öğretmen öğrencisinin bireysel olarak akademik gelişimini takip etmekle yükümlüdür. Amacımız öğrencilerimize, değerlendirmelerin sadece sonuca odaklı olmadığını, sürecin de sonuç kadar kıymet taşıdığını fark ettirmektir. 2 & 3 & 4.sınıfta bu çalışma ile her KTS sonrası oluşturulan akademik gelişim tablolarından yararlanılarak öğrencilere güçlü oldukları alanları ve geliştirmeleri gereken alanları fark ettirmek, bireysel çözüm yolları üretmelerini sağlamak hedeflenmiştir.