24 Ekim Birleşmiş Milletler  Günü Tarsus Sev İlkokulunda kutlandı. Bu günü kutlamamızın amacı öğrencilere; uluslararası barış ve güvenliği sürdürmeyi, ülkeler arası ilişkileri pekiştirmeyi, uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel işbirliği sağlamayı, insanlık sorunlarının çözümünde, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinde birlikte çalışmanın önemini kazandırmaktır. Bu amaçla 4. sınıf öğrencilerinin hazırlamış olduğu Birleşmiş Milletler gününü hep birlikte coşku ile kutladık.