Tarsus SEV Ortaokulu yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerini kulüp tanıtım forumu ile buluşturdu. JMUN, ISTA, Robotik, Oryantiring gibi uluslararası platformda geçerliliği olan kulüplerin yanısıra Destination Imagination, Junior Teachers’ Club, World of 3D, SEV Radyo, Mandala gibi yeni nesil kulüpler de açılmıştır. Öğrencilerimizin kişilik gelişimlerine son derece katkı sağlayan kulüp çalışmalarımız öğrencilerimizin bilgi,ilgi ve yeteneklerini geliştirmesini sağlamaktır.