OKUL ÖĞRENCİ BİRLİĞİ BAŞKANI VE  SINIF TEMSİLCİLERİ SEÇİMLERİ YAPILDI.

 

Demokratik bir okul yaşamının oluşturulması ve demokrasinin öğelerinin öğrencilerimize kazandırılabilmesi  amacıyla   5-8 sınıfları düzeyinde  Öğrenci  birliği ve sınıf temsilcileri adayları belirlenmiştir. Öğrenci birliği adayları,  Oditoryumda  propaganda  sunumlarını Türkçe ve İngilizce  olarak  yapmışlardır.

Daha sonra 5-8  düzeyindeki  öğrenciler  demokratik ve düzenli bir seçim ortamında oylarını kullanarak sınıf temsilcilerini ve öğrenci birliği başkanlarını belirlemişlerdir.  Öğrenci  birliği yönetim kurulu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

ÖĞRENCİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ÖĞRENCİ BİRLİĞİ BAŞKANI/PRESIDENT

EMİR ŞENDOĞAN

ÖĞRENCİ BİRLİĞİ BAŞKAN YARDIMCISI /ASSISTANT PRESIDENT

NİL MÜRŞİTOĞLU

ÖĞRENCİ BİRLİĞİ YEDEK BAŞKAN YARDIMCILARI  /BACKUP

BATUHAN OKYAY