Gauss Matematik Yarışması

13 Mayıs 2015 Cuma günü ‘’Gauss Matematik Yarışması’’ 7 ve 8. sınıflardan yirmişer öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi.  Öğrencilerin matematik problemi çözebilme becerilerini geliştirerek onları cesaretlendirmek amacıyla düzenlenen bu yarışma Kanada’nın en saygın üniversitelerinden biri olan Waterloo Üniversitesi tarafından dünya çapında uygulanmaktadır.