Sosyal bilgiler öğretmenimizin kendi tasarımı olan bu oyunun amacı öğrencilere ters yüz öğrenme modeli ile (flipped learning) önce temel bilgileri sunup sonrasında öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktır. Oyun kendi içinde öğrencilerin konuyu ne kadar öğrenebildiklerini gösteren bir ölçme değerlendirme sistemine de sahiptir.