Okulumuzda, fen bilimleri derslerimizi; öğrencilerimizin araştırma, sorgulama, problem çözme ve karar verme süreçlerine katkı sağlayacak etkinliklerle destekliyor ve öğrendikleri metotları deneylerde uygulama imkanı sunuyoruz.