13-14 Mart 2019 tarihlerinde öğleden sonra 8. Sınıf öğrencilerimize yönelik “Benim Velim Benim” adlı bir etkinlik uygulanmıştır. Bu etkinlik velisiz gerçekleşen bir veli toplantısı konseptinde gerçekleştirilmiştir. Her bir öğrencimiz kendi velisi olarak öğretmenleri ile birebir görüşerek öğretmenlerinden geri bildirim almıştır. Rehberlik servisi olarak hazırladığımız program doğrultusunda her öğrencimiz, beş ana branş ders öğretmeni ile birebir görüşme yapmıştır. Ellerinde bulunan formlara görüşme sürecindeki değerlendirmeleri not almaları istenmiştir. Bu etkinliğin en önemli amacı, öğrenci merkezli anlayışımız doğrultusunda öğrencilerimizin özgüvenlerinin gelişimine destek olmak, kendilerini ifade edebilme ve kendileri hakkında soru sorabilme yeteneklerinin gelişmesini desteklemektir. Ayrıca öğretmenlerinden aldıkları geri bildirimler onların akademik ve davranışsal süreçlerdeki farkındalıklarını da arttıracaktır.