2018-2019 eğitim öğretim yılında programımıza eklediğimiz yeni dersimiz “Çocuklar için Felsefe”  öğrencilerimizin çok ilgisini çekti. 2. 3. ve 4. Sınıf seviyelerinde Rehber öğretmenlerimiz tarafından yürütülecek olan bu derste amacımız öğrencilerimize yaşam hakkında bazı sorular yöneltmek ve bu soruları eğlenceli, güvenli, demokratik bir ortamda tartışmaya açmaktır.
 
Böylece öğrencilerimizin sorgulamaya, dinlemeye, düşünmeye ve argüman geliştirmeye davet edecek bir platformda kendilerini ifade etme becerilerini de geliştirmeyi hedefledik. Ayrıca bu ders aracılığıyla onların sorunlar karşısında farklı yaklaşım açıları bulabilmeleri, düşünce alışkanlıkları geliştirmeleri ve her şeyden önemlisi özgür birer birey olmalarını sağlamaktır.