SEV Okullarında akademik mükemmeliyete ulaşabilmek amacıyla yaptığımız dikey müfredat çalışmaları ilkokul 4. sınıf öğretmenleri, 5-8. sınıf sosyal bilgiler öğretmenleri ve 9-12. sınıf tarih ve coğrafya öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.Okul misyon ve hedeflerinin sosyal bilgiler  dersi hedefleri ile ilişkilendirilmesiyle başlayan toplantı,sınıf seviyelerinin birbirlerinden beklentilerinin belirlenmesi ve gruplar tarafından sunulmasıyla devam etti.Toplantıda okulumuzda daha etkin bir dikey müfredat oluşturabilmek için yapılması gerekenler üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı, yeni fikirlerin ortaya çıkması ve düşüncelerin paylaşılması açısından oldukça verimli geçti.