24 Mayıs 2017 Çarşamba günü, Mayıs ayı veli etkileşim toplantıları çerçevesinde Psikolojik Danışman Çağrı Tekeli tarafından “Baba ve Çocuklar” konulu bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda babanın aile içindeki rolü ve önemi üzerinde duran Tekeli çocukların gelecekteki yaşamlarında babaların da ciddi bir etkisi olduğunu belirtti.